GÓC NHÌN

Đây là một góc để thể hiện quan điểm về tình hình chính trị trong nước lẫn quốc tế, giáo dục, văn hóa và các vấn đề khác mà mình quan tâm. Vì đây là góc nhìn cá nhân cho nên sẽ có người cho là đúng cũng có người phản đối, cho nên mình sẽ để pass với các bài viết này (pass là 123456789). Mong có những bạn cùng quan tâm vào chia sẻ quan điểm của bản thân.

Chú ý: đây là quan điểm cá nhân, bất cứ ai không có thiện ý có thể ra khỏi blog này, vốn dĩ nó cũng nhỏ nên mình k quan tâm lắm đến view các kiểu đâu.