LỘ NAM HƯỚNG BẮC II (HOÀN)

Tên truyện: Lộ nam hướng bắc

Tác giả: Sơ Sáng

Tình trạng chính văn: Hoàn

Số chương: 39

Thể loại: trung khuyển, anh tuấn, thông minh công x nữ vương, xinh đẹp, trạch thụ, siêu sủng, ngọt, 1 x 1, HE,…

Edit: Duẫn Tại Cung

Beta: Katherine Kim

Tình trạng edit: hoàn (19/8/2015 – 16/4/2017)

Nhân vật: Thành Hướng Bắc (công) x Lộ Nam (thụ)

Note: vốn truyện đã hoàn rồi, nhưng mình đang phân vân ngày post và cách post. Mình rất thích truyện này nên mong truyện sẽ chỉ ở trong nhà mình thôi, không bị đem ra ngoài cho nên có khi mình sẽ post cho mình đọc hoặc chia pass cho các bạn thân quen. Không phải làm trò hay đặt điều mà do mình cực thích truyện này.


MỤC LỤC

Chương 01 Chương 02Chương 03Chương 04 Chương 05

Chương 06 /Chương 07/ Chương 08

Chương 09/ Chương 10/ Chương 11/ Chương 12/ Chương 13

Chương 14/ Chương 15 / Chương 16

Chương 17 /Chương 18 /Chương 19/ Chương 20/ Chương 21

 Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26 /Chương 27/ Chương 28/ Chương 29

Chương 30/  Chương 31 / Chương 32

Chương 33/ Chương 34Chương 35/ Chương 36/ Chương 37

Phiên ngoại 1 (Phần 1Phần 2)

Phiên ngoại 2 (Phần 1Phần 2)

Toàn văn hoàn