LỘ NAM HƯỚNG BẮC II (HOÀN)

Tên truyện: Lộ nam hướng bắc

Tác giả: Sơ Sáng

Tình trạng chính văn: Hoàn

Số chương: 39

Thể loại: trung khuyển, anh tuấn, thông minh công x nữ vương, xinh đẹp, trạch thụ, siêu sủng, ngọt, 1 x 1, HE,…

Edit: Duẫn Tại Cung

Beta: Katherine Kim, Duẫn Tại

Tình trạng edit: hoàn (19/8/2015 – 16/4/2017)

Nhân vật: Thành Hướng Bắc (công) x Lộ Nam (thụ)

TRUYỆN NÀY KHÔNG SHARE PASS


MỤC LỤC

Chương 01 Chương 02Chương 03Chương 04 Chương 05

Chương 06 /Chương 07/ Chương 08

Chương 09/ Chương 10/ Chương 11/ Chương 12/ Chương 13

Chương 14/ Chương 15 / Chương 16

Chương 17 /Chương 18 /Chương 19/ Chương 20/ Chương 21

 Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26 /Chương 27/ Chương 28/ Chương 29

Chương 30/  Chương 31 / Chương 32

Chương 33/ Chương 34Chương 35/ Chương 36/ Chương 37

Phiên ngoại 1 (Phần 1Phần 2)

Phiên ngoại 2 (Phần 1Phần 2)

Toàn văn hoàn