LỘ NAM HƯỚNG BẮC I (HOÀN)

Tên truyện: Lộ nam hướng bắc I

Tác giả: Sơ Sáng

Tình trạng chính văn: Hoàn

Số chương: 3O

Thể loại: trung khuyển, anh tuấn, thông minh công x nữ vương, xinh đẹp, trạch thụ, siêu sủng, ngọt, 1 x 1, HE,…

Edit: Duẫn Tại Cung

Tình trạng edit: Hoàn (23/3/2017 – 20/4/2017)

Tình trạng beta: chưa beta

Nhân vật: Thành Hướng Bắc (công) x Lộ Nam (thụ)

TRUYỆN NÀY KHÔNG SHARE PASS


MỤC LỤC

Chương 1/ Chương 2Chương 3

Chương 4/Chương 5/ Chương 6Chương 7/ Chương 8

Chương 9/ Chương 10/ Chương 11

Chương 12Chương 13/ Chương 14/ Chương 15/ Chương 16

Chương 17/ Chương 18/ Chương 19

 Chương 20/ Chương 21/ Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26Chương 27/ Chương 28/ Chương 29/ Chương 30.

Hoàn

Advertisements