LANG TỊCH (HOÀN)

Tên truyện: Lang tịch (狼藉)

Tác giả: Hồng Lục Bố Y

Thể loại: bao dưỡng văn, 1 x1, đơn giản, gương vỡ lại lành, truy thê….

Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ – fan fic

Editor: Duẫn Tại Cung.

Beta: Khiếu Nguyệt

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: Hoàn (28/6/2017 – 2/8/2017)

Tình trạng beta: đang beta

Nhân vật: Trịnh Tuân (công) x Dư Khác Bạch (thụ).

Số chương: 40.


Truyện này dành tặng Singsing95, cảm ơn bà đã bên cạnh tôi những lúc khó khăn, bỏ qua những lúc t dở người điên loạn.


MỤC LỤC.

Chương 1/ Chương 2/ Chương 3

Chương 4/ Chương 5/ Chương 6/ Chương 7/ Chương 8

Chương 9/ Chương 10/ Chương 11

Chương 12/ Chương 13/ Chương 14/ Chương 15/ Chương 16

Chương 17/ Chương 18/ Chương 19

Chương 20/ Chương 21/ Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26/ Chương 27

Chương 28/ Chương 29/ Chương 30/ Chương 31/ Chương 32

Chương 33/ Chương 34// Chương 35

Chương 36/ Chương 37/ Chương 38/ Chương 39/ Chương 40.

HOÀN