ĐẠI THÚC NHĨ HẢO

Tên truyện: Đại thúc nhĩ hảo.

Tác giả: Đại Giang Lưu

Thể loại:

Edit: Duẫn Tại Cung

Beta: Chưa

Số chương: 104

Tình trạng edit: bình tĩnh, tự tin, sẽ hoàn 

Nhân vật chính: Khương Yến Duy (Thụ) x Hoắc Kỳ (Công)

NOTE: thực ra định edit lâu rồi nhưng có vài chuyện nên không làm được, thôi thì quay lại đào, thích thì đào thôi, chả ai cấm.


Văn án:

Cuối năm cấp ba, ba mẹ Khương Yến Duy ly hôn,

Cha cậu cưới tiểu tam mới hai mươi tuổi làm vợ, còn sinh thêm một đứa con nữa.

Khương Yến Duy cảm thấy không thể trải qua những ngày như vậy được.

Cô ghét tôi à, tôi cũng có thể ghét cô được

Xem ai tức chết ai?

Ánh mắt cậu hướng về người bạn lâu năm của ba mình, là thương nhân thiên tài được ngưỡng mộ nhất Tần Thành, người đàn ông bị cậu gọi là chú…


MỤC LỤC

Chương 1/ Chương 2/ Chương 3

Chương 4/ Chương 5/ Chương 6/ Chương 7/ Chương 8

Chương 9/ Chương 10/ Chương 11

Chương 12/ Chương 13/ Chương 14/ Chương 15/ Chương 16

Chương 17/ Chương 18/ Chương 19

Chương 20/ Chương 21/ Chương 22/ Chương 23/ Chương 24

Chương 25/ Chương 26/ Chương 27

Chương 28/ Chương 29/ Chương 30/ Chương 31/ Chương 32

Chương 33/ Chương 34/ Chương 35

Chương 36/ Chương 37/ Chương 38/ Chương 39/ Chương 40

Chương 41/ Chương 42/ Chương 43

Chương 44/ Chương 45/ Chương 46/ Chương 47/ Chương 48

Chương 49/ Chương 50/ Chương 51

Chương 52/ Chương 53/ Chương 54/ Chương 55/ Chương 56

Chương 57/ Chương 58/ Chương 59

Chương 60/ Chương 61/ Chương 62/ Chương 63/ Chương 64

Chương 65/ Chương 66/ Chương 67

Chương 68/ Chương 69/ Chương 70/ Chương 71/ Chương 72

Chương 73/ Chương 74/ chương 75

Chương 76/ Chương 77/ Chương 78/ Chương 79/ Chương 80

Chương 81/ Chương 82/ Chương 83

Chương 84/ Chương 85/ Chương 86/ Chương 87/ Chương 88

Chương 89/ Chương 90/ Chương 91

Chương 92/ Chương 93/ Chương 94/ Chương 95/ Chương 96

Chương 97/ Chương 98/ Chương 99

Chương 100/ Chương 101/ Chương 102/ Chương 103/ Chương 104

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements