LIST ĐAM MỸ

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định sẽ làm list này để chia sẻ với anh em bạn dì nhưng truyện mà tôi thích, nói chung là truyện thích nhất sẽ review còn những truyện bình thường khác thì chỉ làm link với demo sơ sơ thôi.